Sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cấp Chi cục hải quan.

Thứ tư, 11/07/2018, 12:32 GMT+7

Tổng cục hải quan vừa có Quyết định số 1920/QĐ-TCHQ Về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cấp Chi cục hải quan.

1920-QD-TCHQ-So-tay-nghiep-vu-Thu-tuc-thong-quan-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau
1920-QD-TCHQ-So-tay-nghiep-vu-Thu-tuc-thong-quan-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-1
1920-QD-TCHQ-So-tay-nghiep-vu-Thu-tuc-thong-quan-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-2
Xem toàn văn văn bản và tại về tại đây.Download