Thủ tục hải quan

13/01/2020
13/08/2018
Về việc thực hiện đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC
02/08/2018
Hướng dẫn Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP về mặt hàng viễn thông điện tử ...
07/07/2018
Quyết định 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, ...
02/07/2018
"Kể từ ngày 01/04/2018, các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả sang Quảng Tây (Trung Quốc) cần cung cấp thêm hình ảnh chụp bao bì chứa thông tin truy ...