Đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT-BQP

Thứ sáu, 29/07/2022, 13:10 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đính chính số hiệu quy chuẩn "QCVN 01:2022/BQP" được ban hành kèm theo thông tư số 23/2022/TT-BQP ngày 04/04/2022 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPSec và TLS thành "QCVN 12: 2022/BQP". 

0001
0002

Nguồn: Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã