Văn bản chuyên ngành

19/10/2018
Công văn số 6121/TCHQ-GSQL xử lý vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC
11/10/2018
Công văn số 5914/TCHQ-TXNK xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BTC
16/08/2018
Tổng cục hải quan vừa có công văn số 4787/TCHQ-TXNK về việc xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 39/2018/TT-BTC.
06/07/2018
Xử lý vướng mắc tại nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn
06/07/2018
Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu