Tài liệu xuất nhập khẩu

29/12/2018
BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2019, bản song ngữ do CBCC Chi cục Hải quan cảng Cái Lân - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện.
14/08/2018
Cách phân biệt sản phẩm mỹ phẩm"Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài ...
11/07/2018
Tổng cục hải quan vừa có Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ Về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ Quản lý thuế tại cấp Chi cục hải quan.
11/07/2018
Quyết định số 1920/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 về việc Ban hành sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại ...