Quyết định 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan

Thứ bảy, 07/07/2018, 11:05 GMT+7

Tổng Cục hải quan vừa có Quyết định 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan.

1810-QD-TCHQ

1810-QD-TCHQ-1

Quy-trinh-kiem-tra-tham-van-va-xac-dinh-tri-gia-hai-quan

Xem toàn văn văn bản và tại về tại đây. Download

Xem thêm: