Decision 1810/QD-TCHQ date 15/06/2018

, 07/07/2018, 11:05 GMT+7

Tổng Cục hải quan vừa có Quyết định 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan.

1810-QD-TCHQ
1810-QD-TCHQ-1
Quy-trinh-kiem-tra-tham-van-va-xac-dinh-tri-gia-hai-quan
Xem toàn văn văn bản và tại về tại đây.Download
 

 

 

Xem thêm: