Danh mục sản phẩm mật mã dân sự

Thứ bảy, 26/06/2021, 17:06 GMT+7

Nghị định số 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự được Chính phủ ban hành vào ngày 01.07.2016.

Sau đây là tóm tắt sơ lược về danh mục sản phẩm mật mã dân sự kèm theo nghị định số 58/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

  1. Phụ lục 1: Danh mục sản phẩm mã hóa bảo mật thông tin.
  2. Phụ lục 2: Danh mục sản phẩm bảo mật yêu cầu giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.
  3. Phụ lục 3: Mẫu đơn xin cấp giấy phép xuất khẩu/ nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu chính được sử dụng cho các mặt hàng trong phụ lục 1. Các mục sản phẩm tuân theo Phụ lục 1 thường sử dụng mật mã để bảo mật dữ liệu.

Bảo mật dữ liệu, bao gồm một hoặc nhiều chức năng:

a. "Xác thực";

“Xác thực” được định nghĩa là: Xác minh danh tính của người dùng, quy trình hoặc thiết bị, thường là điều kiện tiên quyết để cho phép truy cập vào các tài nguyên trong hệ thống thông tin. Điều này bao gồm xác minh nguồn gốc hoặc nội dung của tin nhắn hoặc thông tin khác và tất cả các khía cạnh của kiểm soát truy cập khi không có mã hóa tệp hoặc văn bản ngoại trừ liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ mật khẩu, Số nhận dạng cá nhân (PIN) hoặc dữ liệu tương tự để ngăn chặn truy cập trái phép.

b. Chữ ký số;

c. Toàn vẹn dữ liệu;

Các sản phẩm phải có “bảo mật thông tin” như một chức năng chính; có thể là hệ thống truyền thông hoặc mạng kỹ thuật số; hoặc là máy tính hoặc các vật dụng khác có chức năng lưu trữ hoặc xử lý thông tin như một chức năng chính.

Bảo mật thông tin: Các mục có chức năng chính là “Bảo mật thông tin”. Tất cả các phương tiện và chức năng đảm bảo khả năng truy cập và tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của thông tin hoặc liên lạc, nhưng không giới hạn ở các thiết bị trên firewall, các sản phẩm trao đổi khóa, lưu trữ khóa mật mã…

Các hệ thống liên lạc có chức năng gửi hoặc nhận thông tin. Các thiết bị có thể kể đến như là bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch, các điểm truy cập không dây, Hub, Gateway, VoIP…có chức năng có thể bao gồm kết nối mạng riêng ảo bằng công nghệ mạng giúp tạo kết nối mạng an toàn khi tham gia vào mạng công cộng như Internet hoặc mạng riêng do một nhà cung cấp dịch vụ sở hữu (VPN), hoặc mạng khu vực cá nhân không dây (WPAN)…cũng được xem là tính năng sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm mật mã.