Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thứ sáu, 29/06/2018, 10:03 GMT+7

Tổng Cục hải quan vừa ban hành Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan. Áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
Đặc biệt, đã có "Một số tên hàng đã được chuẩn hóa" được quy định tại Phụ lục I; "Sơ đồ quy trình kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan" tại Phụ lục II.

Xem bản đầy đủ hơn tại https://www.facebook.com/groups/cocotrans.vn/1886732311378336/

1810-QD-TCHQ
Xem thêm: