Xử lý vướng mắc tại nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn

Thứ sáu, 06/07/2018, 13:16 GMT+7

Tổng cục hải quan vừa có văn bản số 3899/TCHQ-GSQL ngày 04/07/2018 hướng dẫn xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. Coco Trans xin điểm qua một vài điểm quan trọng như sau:

3899-TCHQ-GSQL

Xem toàn văn và tải về tại đây. Download

 Xử lý vướng mắc tại nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn