Một số tên hàng đã được chuẩn hóa

Thứ sáu, 29/06/2018, 13:31 GMT+7

Kèm theo Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan là Phụ lục I "Một số tên hàng đã được chuẩn hóa". Theo đó, các tiêu chí đã được xác định phải được khai báo một cách đầy đủ và chính xác nhằm hỗ trợ công tác thông quan được nhanh chóng và hiệu quả. Chi tiết như sau: