Company news

19/10/2018
Công văn số 6121/TCHQ-GSQL xử lý vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC
11/10/2018
Công văn số 5914/TCHQ-TXNK xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BTC
16/08/2018
Tổng cục hải quan vừa có công văn số 4787/TCHQ-TXNK về việc xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 39/2018/TT-BTC.
06/07/2018
Official Letter 3899/TCHQ-GSQL
06/07/2018
Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
29/06/2018
Kèm theo Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với ...
29/06/2018
Tổng Cục hải quan vừa ban hành Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá ...
01/06/2018
Quyết định số 823/QĐ-BTTTT bãi bỏ việc cấp giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện
18/05/2018
Historically, the supply chain and manufacturing industry has been relatively slow to embrace the opportunities presented by the digital revolution. 
18/05/2018
Historically, the supply chain and manufacturing industry has been relatively slow to embrace the opportunities presented by the digital revolution.