TIN TỨC

02/07/2018
"Kể từ ngày 01/04/2018, các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả sang Quảng Tây (Trung Quốc) cần cung cấp thêm hình ảnh chụp bao bì chứa thông tin truy ...
29/06/2018
Kèm theo Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với ...
29/06/2018
Tổng Cục hải quan vừa ban hành Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá ...
01/06/2018
Quyết định số 823/QĐ-BTTTT bãi bỏ việc cấp giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện