TIN TỨC

16/08/2018
Công văn số 1693/TCHQ-TXNK của Tổng Cục hải quan về việc rà soát soát việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông ...
16/08/2018
Công văn số 1609/QLD-MP về Hướng dẫn phân loại mỹ phẩm, công bố tính năng mỹ phẩm được Cục quản lý dược ban hành ngày 10 tháng ...
14/08/2018
Cách phân biệt sản phẩm mỹ phẩm"Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài ...
13/08/2018
Về việc thực hiện đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC
02/08/2018
Hướng dẫn Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP về mặt hàng viễn thông điện tử ...