Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường đối với mặt hàng Hạt đậu tương nhập khẩu từ quốc gia Ethiopia

Thứ năm, 16/08/2018, 11:02 GMT+7
Công văn số 1693/TCHQ-TXNK của Tổng Cục hải quan về việc rà soát soát việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường đối với mặt hàng Hạt đậu tương thuộc mã số 1201.90.00 nhập khẩu từ quốc gia Ethiopia ngày 30 tháng 3 năm 2018. Coco Trans xin phép đăng lại nhằm giúp các anh chị có thêm thông tin để tham khảo.

"Qua kiểm tra, rà soát trên Hệ thống MHS và Ecustoms, Tổng cục Hải quan phát hiện một số doanh nghiệp khai báo và áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường đối với mặt hàng Hạt đậu tương thuộc mã số 1201.90.00 nhập khẩu từ quốc gia Ethiopia (mã quốc gia: ET), khai mã Biểu thuế nhập khẩu là B03 - Biểu thuế nhập khẩu thông thường, nhưng thuế suất khai báo là 0%, chưa đúng với thuế suất quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 và Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Chính phủ. Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát tình hình khai báo và áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường đối với mặt hàng Hạt đậu tương thuộc mã số 1201.90.00 nêu trên và các mặt hàng khác nhập khẩu từ các nước không có đối xử tối huệ quốc với Việt Nam để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường theo đúng quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 và Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Chính phủ; yêu cầu thực hiện khai bổ sung thuế nhập khẩu và xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan trước ngày 02/5/2018.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./."

Để xác định mặt hàng doanh nghiệp mình nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu thông thường hay mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi, anh chị cần kiểm tra xuất xứ của mặt hàng đó có thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận MFN trong quan hệ thương mại với Việt Nam hay không?

Anh chị có thể tham khảo công văn số 1530/TCHQ-TXNK của Tổng cục hải quan về việc cập nhật danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận MFN trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

1693-TCHQ-TXNK