Specialized news

13/01/2020
13/08/2018
Về việc thực hiện đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC
02/08/2018
Hướng dẫn Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP về mặt hàng viễn thông điện tử ...
07/07/2018
Decision 1810/QD-TCHQ date 15/06/2018
04/07/2018
Xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn. Tổng cục hải quan vừa có văn bản số 3899/TCHQ-GSQL ngày 04/07/2018 hướng ...
02/07/2018
"Kể từ ngày 01/04/2018, các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả sang Quảng Tây (Trung Quốc) cần cung cấp thêm hình ảnh chụp bao bì chứa thông tin truy ...
18/05/2018
A routing guide plays an important role in setting the strategy for carrier selection. It is essentially a shipper's guide to choosing a carrier to move a particular shipment.
18/06/2018
A routing guide plays an important role in setting the strategy for carrier selection. It is essentially a shipper's guide to choosing a carrier to move a particular shipment.