Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Friday, 06/07/2018, 13:05 GMT+7

Tổng cục hải quan vừa có Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2018 về việc Ban hành quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2018.

1921-QD-TCHQ

1921-QD-TCHQ-2
Tải toàn bộ văn bản tại đây Download