Công văn số 6121/TCHQ-GSQL xử lý vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC

Friday, 19/10/2018, 09:47 GMT+7
Tổng Cục hải quan vừa có công văn số 6121/TCHQ-GSQL V/v xử lý vướng mắc tại thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018. Theo đó, về chênh lệch khối lượng giữa cân nặng trên trờ khai hải quan so với cân nặng trên phiếu cân của Cảng hàng không khi xuất khẩu hàng hóa: Theo quy định tại khoản 7 Điều 52a Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015-TT-BTC, hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát sẽ được đưa vào kho hàng không. Trường hợp có chênh lệch về trọng lượng, doanh nghiệp kinh doanh kho hàng cập nhật thông tin trọng lượng thực tế vào hệ thống và gửi đến cơ quan hải quan, hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải để xuất khẩu theo quy định, trừ trường hợp lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan hải quan dừng hàng qua khu vực giám sát theo quy định. Ngườu khai hải quan không phải khai bổ sung với cơ quan hải quan đối với trường hợp chênh lệch trọng lượng nhưng không ảnh hưởng đến số lượng hàng hóa xuất khẩu, chính sách thuế và chính sách mặt hàng.
 
6121-TCHQ-GSQL-1
6121-TCHQ-GSQL-2
6121-TCHQ-GSQL-3
6121-TCHQ-GSQL-4
6121-TCHQ-GSQL-5

Tải công văn số 6121/TCHQ-GSQL theo đường dẫn https://drive.google.com/file/d/1ShLzEHf0beLu8RzTt2tgPje76kEXC_UL/view?usp=sharing