Công văn số 5914/TCHQ-TXNK xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BTC

Thursday, 11/10/2018, 18:26 GMT+7

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 5914/TCHQ-TXNK ngày 09/10/2018 xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BTC và một số văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực thuế.

Theo đó, công văn hướng dẫn xử lý 10 vướng mắc liên quan đến Thông tư số 39/2018/TT-BTC và 06 vướng mắc khác về xoá nợ và hồ sơ theo dõi nợ thuế, thuế tạm thu, chính sách thuế cũng như vướng mắc liên quan đến vận hành hệ thống.

Xem và download văn bản: https://drive.google.com/open?id=1PzqErobYvDK11faFeTFvQ7RDB0JnFMiR

5914-TCHQ-TXNK