News

13/01/2020
29/12/2018
BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2019Biểu thuế xuất nhập khẩu 2019, bản song ngữ do CBCC Chi cục Hải quan cảng Cái Lân - Cục Hải quan tỉnh Quảng ...
19/10/2018
Công văn số 6121/TCHQ-GSQL xử lý vướng mắc tại Thông tư 39/2018/TT-BTC
11/10/2018
Công văn số 5914/TCHQ-TXNK xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BTC
11/10/2018
Tổng hợp thuế quan thế giới 2018 - World Tariff Profiles 2018