Công văn số 4787/TCHQ-TXNK hướng dẫn xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP

Thursday, 16/08/2018, 14:35 GMT+7

Tổng cục hải quan vừa có công văn số 4787/TCHQ-TXNK về việc xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

4787-TCHQ-TXNK
4787-TCHQ-TXNK-2
4787-TCHQ-TXNK-3
4787-TCHQ-TXNK-4
4787-TCHQ-TXNK-5
4787-TCHQ-TXNK-6
4787-TCHQ-TXNK-7
4787-TCHQ-TXNK-8
4787-TCHQ-TXNK-9
4787-TCHQ-TXNK-10
4787-TCHQ-TXNK-11
4787-TCHQ-TXNK-12
4787-TCHQ-TXNK-13
4787-TCHQ-TXNK-14
4787-TCHQ-TXNK-15
4787-TCHQ-TXNK-16

Xem thêm:
Công văn số 3899/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan Hướng dẫn xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn.