News

02/07/2018
"Kể từ ngày 01/04/2018, các doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả sang Quảng Tây (Trung Quốc) cần cung cấp thêm hình ảnh chụp bao bì chứa thông tin truy ...
29/06/2018
Kèm theo Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với ...
29/06/2018
Tổng Cục hải quan vừa ban hành Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá ...
01/06/2018
Quyết định số 823/QĐ-BTTTT bãi bỏ việc cấp giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện
28/06/2018
Danh mục mỹ phẩm phải làm công bố mỹ phẩm trước khi nhập khẩu. Dịch vụ công bố mỹ phẩm nhập khẩu. Liên hệ ngay info@cocotrans.vn
28/06/2018
A routing guide plays an important role in setting the strategy for carrier selection. It is essentially a shipper's guide to choosing a carrier to move a particular shipment.