Về việc thực hiện đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC

Monday, 13/08/2018, 11:50 GMT+7

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản số 2160/HQHCM-GSQL gửi các Chi cục trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM về việc Thực hiện đưa hàng về bảo quản theo quy định theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2018.

2160-HQHCM-GSQL
2160-HQHCM-GSQL-2
2160-HQHCM-GSQL-3
2160-HQHCM-GSQL-4
2160-HQHCM-GSQL-5
2160-HQHCM-GSQL-6
2160-HQHCM-GSQL-7
2160-HQHCM-GSQL-8