Xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn

Wednesday, 04/07/2018, 21:59 GMT+7

Tổng cục hải quan vừa có văn bản số 3899/TCHQ-GSQL ngày 04/07/2018 hướng dẫn xử lý vướng mắc tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn. Chi tiết mời quý bạn đọc xem bên dưới.

3899-TCHQ-GSQL
3899-TCHQ-GSQL-1
3899-TCHQ-GSQL-2
3899-TCHQ-GSQL-3
3899-TCHQ-GSQL-4
3899-TCHQ-GSQL-5
3899-TCHQ-GSQL-6
3899-TCHQ-GSQL-7
3899-TCHQ-GSQL-8
3899-TCHQ-GSQL-9
3899-TCHQ-GSQL-10
3899-TCHQ-GSQL-11
3899-TCHQ-GSQL-12
3899-TCHQ-GSQL-13
3899-TCHQ-GSQL-14
3899-TCHQ-GSQL-15
3899-TCHQ-GSQL-16
3899-TCHQ-GSQL-17
3899-TCHQ-GSQL-18
3899-TCHQ-GSQL-19
3899-TCHQ-GSQL-20
3899-TCHQ-GSQL-21
3899-TCHQ-GSQL-22

Xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn.