Dịch vụ nhập khẩu ủy thác

ĐẠI LÝ HẢI QUAN ỦY THÁC NHẬP KHẨU

Đối tượng sử dụng: Tất cả các pháp nhân (Áp dụng cho các tổ chức và cá nhân).

Nhiệm vụ: Được chủ hàng ủy quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng thay mặt chủ hàng thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của người khai Hải quan quy định.

Đại lý làm thủ tục hải quan (người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải ký hợp đồng đại lý với chủ hàng. Chủ hàng hóa theo hợp đồng đại lý hàng hóa là người có hàng hóa nhập khẩu.

Ưu điểm: 

Tư vấn đúng và tuân theo chính sách hàng hóa Hải quan quy định theo từng Bộ, cơ quan ngành ban hành.

Am hiểu Luật, chính sách nhà nước đối với hàng hóa quy định.

Thực hiện đúng và nghiêm túc, đầy đủ chính sách thuế và hải quan.

Tiết kiệm chi phí bản quyền Ecus Thái Sơn.

Sử dụng chữ ký số đại lý để thực hiện khai báo hải quan.

Đối tượng sử dụng: Pháp nhân không có hiện diện ở Việt Nam, hoặc Pháp nhân hiện diện ở Việt Nam.

Nhiệm vụ: Thay mặt chủ hàng hóa thực hiện thủ tục nhập khẩu đảm bảo chắc chắn các sản phẩm nhập khẩu tuân thủ luật pháp và quy định của cơ quan Bộ ban ngành và vận chuyển hàng hóa đến nơi nhận hàng cuối cùng.

Ưu điểm:

Sản phẩm được nhập khẩu tuân thủ luật pháp, đảm bảo tính pháp lý và toàn vẹn tính bảo mật.

Đại lý hải quan nhân danh chủ hàng, hoàn thành thực hiện đầy đủ các chính sách hàng hóa về thuế và hải quan một cách rõ ràng, minh bạch.

Tùy trường hợp, mà Chủ hàng hóa có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ ủy thác thông qua Đại lý hải quan đối với trường hợp chủ hàng nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, và ủy thác qua đơn vị Đại lý để thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các pháp luật khác có liên quan

Coco Trans - Đại lý làm thủ tục hải quan nhận ủy thác nhập khẩu từ thương nhân khác các loại hàng hóa, trừ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngưng nhập khẩu. Chúng tôi tuân thủ các chính sách quy định được áp dụng đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu yêu cầu giấy phép, hàng hóa có yêu cầu kiểm tra chất lượng. Mọi quan tâm về dịch vụ ủy thác nhập khẩu, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp đến chúng tôi thông qua địa chỉ hòm thư: info@cocotrans.vn.