Đại lý làm thủ tục hải quan 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH HẢI QUAN

Hoạt động đại lý làm thủ tục Hải quan cần tuân thủ các Quy định về Hải quan và quy trình thông quan, đồng thời nắm rõ những thay đổi, cập nhật sắp tới về những sửa đổi, nội dung những văn bản quy định về pháp luật Hải quan. Việc tuân thủ các quy định này sẽ được chúng tôi đại diện cho doanh nghiệp, giúp Quý doanh nghiệp nắm rõ về việc:

  • Tuân thủ đầy đủ về chính sách quản lý hàng hóa.
  • Tư vấn chính sách nhập khẩu hàng hóa, giảm bỏ rủi ro nguy cơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan và những vi phạm chính sách về hàng hóa khác liên quan.
  • Giảm thiểu những trì hoãn không đáng có trong quá trình làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa.
  • Hỗ trợ, đồng hành cùng Quý doanh nghiệp trong việc phân loại mã hàng hóa khác nhau phù hợp theo Sáu Quy tắc tổng quát Giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới.
  • Thông báo thuế, phí dự kiến cho doanh nghiệp.
  • Hướng dẫn tư vấn Quý Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo chất lượng an toàn của sản phẩm theo quy định của pháp luật.

ĐỂ TRÁNH NHỮNG TRÌ HOÃN KHÔNG ĐÁNG CÓ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN, QUÝ KHÁCH CẦN CHÚ Ý

Cung cấp trung thực về mô tả hàng hóa, việc mô tả này bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin hoàn chỉnh, chi tiết về bản chất hàng hóa. Tùy vào loại hàng hóa mà mô tả chi tiết sẽ thay đổi nhưng phải đảm bảo được tên hàng hóa, công dụng, xuất xứ và mục đích sử dụng hàng hóa.

NHỮNG THÔNG TIN QUÝ KHÁCH CẦN CHỦ ĐỘNG KHAI BÁO TRUNG THỰC ĐỂ TRÁNH LÃNG PHÍ THỜI GIAN

THÔNG TIN KHAI BÁO

VÍ DỤ

TẦM QUAN TRỌNG

Người gởi hàng (Shipper/ Exporter/ Exporter of record (EOR))

Người nhận hàng (Intermediate Consignee/ Ultimate Consignee/ Importer of record (IOR))

Người gửi hàng (Shipper/ Exporter/ Exporter of Record - EOR): ABC | Số, Tên đường | Mã bưu chính | Quốc gia

Người nhận hàng: XYZ | Số, Tên đường | Mã bưu chính | Quốc gia

Nhà nhập khẩu (Importer of Record - IOR): Coco Trans | Số, Tên đường | Mã bưu chính| Quốc gia

Phục vụ cho việc khai báo hải quan điện tử.

Thông tin liên hệ (Attention, Email/ Phone number/Tel)

Người nhận hàng: abc@xyz.com| +98 1234 5678

Nhà nhập khẩu (Importer of Record - IOR): abc@cocotrans.vn| +98 1357 8974

Để liên hệ trong trường hợp thiếu giấy tờ/thông tin, tránh những trì hoãn không đáng có trong quá trình thông quan.

Số hóa đơn, ngày hóa đơn (Invoice No/date)

123456/Jun 06, 2021

Phục vụ cho việc khai báo hải quan điện tử.

Mô tả hàng hóa (Description of goods)

Thiết bị cổng (Gateway)xxx, nhãn hiệu xxx, Part No. xxx, model xxx, chức năng bảo mật thoại số.

Phục vụ cho việc khai báo hải quan điện tử.

Mã HS code của hàng hóa cho hàng nhập khẩu (HS Code)

851762xx

Phục vụ cho việc khai báo hải quan điện tử.

Xuất xứ hàng hóa (COO)

Trung Quốc

Phục vụ cho việc khai báo hải quan điện tử.

Số lượng hàng hóa (Quantity)

1

Phục vụ cho việc khai báo hải quan điện tử.

Đơn vị tiền tệ và Giá trị Hàng hóa (Unit Price/ Value Price)

USD 1,250.0

Phục vụ cho việc khai báo hải quan điện tử.

Tổng Các Khoản tiền Khác (Charge Fee)

Bảo hiểm (Insurance Fee: xxx USD)

Phục vụ cho việc khai báo hải quan điện tử.

Tổng Giá trị và Đơn vị Tiền tệ của Cước phí vận chuyển

Tổng cước vận chuyển: xxx USD

Phục vụ cho việc khai báo hải quan điện tử.

Tổng Giá trị và Đơn vị Tiền tệ của Hóa đơn

Tổng hóa đơn: xxxx USD

Phục vụ cho việc khai báo hải quan điện tử.

Điều kiện Incoterms

DAP Ho Chi Minh City

Phục vụ cho việc khai báo hải quan điện tử.

Tổng Trọng lượng và Đơn vị

20 kilogram (KG)

Phục vụ cho việc khai báo hải quan điện tử.

Lý do nhập khẩu

xxxxx

Phục vụ cho việc khai báo hải quan điện tử.