Hướng dẫn Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Thursday, 02/08/2018, 11:37 GMT+7

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

I. NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Đơn vị: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2

Địa chỉ: Phòng 105, số 60, Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3991 9066 (ext 109)           Fax: (028) 3991 9065

II. THỜI GIAN TIẾP NHẬN

1) Ngày làm việc: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày lễ.

2) Giờ làm việc:

+ Buổi sáng: từ 08h00 đến 11h30;

+ Buổi chiều: từ 13h00 đến 15h00;

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

1) Đơn đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo mẫu số 01 trong Phụ lục theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP;

2) Bản sao hợp đồng, Danh mục hàng hóa (nếu có); bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

3) Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm);

4) Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có);

5) Ảnh hoặc bảng mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa hoặc nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định);

6) Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có);

7) Bản sao y bản chính (có xác nhận của người nhập khẩu) chứng chỉ chất lượng (nếu có).

IV. DANH MỤC HÀNG HÓA

Theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 05 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

V. VĂN BẢN QUẢN LÝ LIÊN QUAN

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP (Khoản 3 Điều 1) ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP (Điểm a Khoản 2a Điều 7) ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;

- Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 05 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.