TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRONG VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH HẢI QUAN

Hoạt động đại lý làm thủ tục Hải quan cần tuân thủ các Quy định về Hải quan và quy trình thông quan, đồng thời nắm rõ những thay đổi, cập nhật sắp tới về những sửa đổi, nội dung những văn bản quy định về pháp luật Hải quan. Việc tuân thủ các quy định này sẽ được chúng tôi đại diện cho doanh nghiệp, giúp Quý doanh nghiệp nắm rõ về việc:

Tuân thủ đầy đủ về chính sách quản lý hàng hóa.

Tư vấn chính sách nhập khẩu hàng hóa, giảm bỏ rủi ro nguy cơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan và những vi phạm chính sách về hàng hóa khác liên quan.

Giảm thiểu những trì hoãn không đáng có trong quá trình làm thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa.

Hỗ trợ, đồng hành cùng Quý doanh nghiệp trong việc phân loại mã hàng hóa khác nhau phù hợp theo Sáu Quy tắc tổng quát, Giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới.

Thông báo thuế, phí dự kiến cho doanh nghiệp.

Hướng dẫn tư vấn Quý Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về đảm bảo chất lượng an toàn của sản phẩm theo quy định của pháp luật.

vNx0JZWsM

 

 
TÁC ĐỘNG ĐẾN DOANH NGHIỆP
 
 
Tâm lý e ngại từ phía doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi ký hợp đồng đại lý làm thủ tục hải quan. Lý do là ký hợp đồng đại lý sẽ phức tạp hơn về mặt thủ tục, cũng như phát sinh chi phí, nên nhiều doanh nghiệp vẫn chọn phương án sử dụng dịch vụ khai thuê. Đại lý làm thủ tục hải quan có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Quý doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan.

Với mục tiêu tạo môi trường pháp lý minh bạch, Chúng tôi thay mặt doanh nghiệp, thực hiện các hoạt động khai hải quan trên cơ sở ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, cũng như giải quyết các khiếu nại xung quanh vấn đề thuế với cơ quan hải quan. 

Chúng tôi hướng tới mục tiêu phát triển Coco Trans - Đai lý làm thủ tục hải quan, Là một đại lý hải quan chuyên nghiệp, tin cậy, chất lượng, ngày càng vững mạnh trong vai trò hoạt động xuất nhập khẩu. 

Luôn nâng cao năng lực, chất lượng thực hiện thủ tục hải quan; thúc đẩy hợp tác phát triển đại lý giữa hải quan, doanh nghiệp; minh bạch hóa hoạt động đại lý; nâng cao hiệu quả quản lý đại lý.

CẬP NHẬT NHỮNG THAY ĐỔI TRONG QUY ĐỊNH
HẢI QUAN 2023
Hỗ trợ doanh nghiệp

Nghị định số 32/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS.

Đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT-BQP.

Chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm mật mã dân sự sử dụng công nghệ IPsec và TLS.

Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP cho sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

Ban hành bản mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu theo quyết định số 1357/QĐ-TCHQ.

Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự. 

Thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế.

Thông quan hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP.

Khai báo mã HS trong thời gian phân tích, giám định.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 
 
DlcxjU2WO

 

 

 

Tin tức

Một số tên hàng đã được chuẩn hóa
29/06/2018
Kèm theo Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2018 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan là Phụ lục I "Một số tên hàng đã được chuẩn hóa".
Hướng dẫn Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
02/08/2018
Hướng dẫn Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP về mặt hàng viễn thông điện tử tại Trung tâm Kiểm định và chứng nhận 2
Về việc thực hiện đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC
13/08/2018
Về việc thực hiện đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC
Cấu trúc danh mục sản phẩm mật mã dân sự nhập khẩu theo giấy phép vào Việt Nam
26/06/2021
Cấu trúc của danh mục gồm mã HS, tên gọi và mô tả chức năng mật mã.
Danh mục sản phẩm mật mã dân sự
26/06/2021
Tóm tắt sơ lược về danh mục sản phẩm mật mã dân sự kèm theo nghị định số 58/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
06/07/2021
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.